Работа в Клингспор

При нас се търсят идеи

От основаването си през 1893 г. Клингспор записва в историята на модерното шлайфане и шлифоване многобройни иновации. Ние сме един от водещите в света производител на висококачествени абразиви. Този успех дължим не на последно място на нашите всеотдайни и квалифицирани служители, които с идеите си допринасят за ориентирания към клиента дизайн и непрестанното усъвършенстване на нашите продукти.

Вие също сте всеотдайни и търсите нови предизвикателства? Кандидатствайте при нас и ще се радвате да работите на сигурно работно място в растяща, международна компания - с възможности за израстване, отговорни задачи и гъвкаво работно време.

Изпратете Вашата кандидатура по имейл на HR@klingspor.de или по класическия начин по пощата.