Вътрешен отдел

Клингспор България ЕООД
ул. Мюнхен № 14,
1528 София,
България

Тел.: +359 979 99 20,
Факс: +359 979 99 21,
Имейл: office@klingspor.bg