Агресивност на абразивния инструмент

Агресивността на абразивния инструмент описва режещата способност, с която инструмента отделя или отрязва обработваемия материал. Показатели за агресивността на абразивен инструмент са отнемането на материал за единица време и необходимото вземе за разрез.

При изработването на абразивен инструмент агресивността може да бъдат повлияна от качеството и свойствата на самото абразивно зърно, както и от неговото интегриране в материала на основата. При диамантените режещи дискове агресивността се влияе допълнително от сегментирането на режещия ръб.

Агресивните абразивни инструменти позволяват по-кратко време за обработка. Обикновено обаче това е свързано с компромиси по отношение на срока на живот на инструмента.

Като допълнителна помощ за потребителя при избор на най-подходящ абразивен инструмент е направена класификация на въртящите се инструменти за шлайфане и рязане освен в трите класа на качество на Клингспор (Extra, Supra, Special) и допълнително по отношение на тяхната агресивност и срок на използване. Ако за потребителя е важна висока агресивност (т.е. кратко време за рязане или шлайфане), а заедно с това бързо изпълнение на работата и кратко време за обработка, той може да избере съответните представени инструменти.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми