Антистатични свойства при абразивите

Абразиви, използвани специално за обработката на непроводими материали (като напр. дърво или пластмаса), придобиват антистатични свойства още при производството, т.е. добавят се електропроводими съставки, които осигуряват движение на електрическите заряди през абразива и извън машината.

Триенето на различни материали при шлайфане неизменно води до движение на електрони между триещите се повърхности и с това до образуването на заряди, които при непроводимите материали водят до потенциални разлики, които не могат да бъдат компенсирани. Последиците са напр. натрупване на електрически зареден шлифовъчен прах върху абразивната лента, машината или детайла, който не може да бъде отстранен дори с добро прахоулавяне. При използването на абразиви с антистатични свойства, каквито най-често са в дървообработването, гореописаният феномен може да бъде предотвратен и натрупването на прах да се минимизира, а с това да се удължи и срока на експлоатация.

Всички абразивни ремъци за дървообработка от асортимента на Клингспор естествено са антистатични и съответно са обозначени на гърба с печат („Антистатик“). Някои видове освен „стандартна конфигурация“ на подложката (хартия, плат) имат допълнително и антистатично изпълнение на абразивната страна, където в синтетичната смола са добавени и електропроводими вещества (напр. графит) (напр. PS 24 F, CS 538 Z). Тези абразиви имат изключително ефективни антистатични свойства, които дори при екстремни условия в съчетание със съответното прахоулавяне гарантират почти безпрашен шлифовъчен процес.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми