Електростатично разпръсване

При производството на абразиви върху подложка (напр. рула за шлайфане, шлифовъчни ленти, абразивни листчета и др.) абразивните зърна се посипват върху подложка и се фиксират с лепило и допълнителен лак. Процесът на електростатично разпръсване се използва най-вече при висококачествени абразиви.

При този процес абразивните зърна не се посипват отгоре върху подложката, а се привличат нагоре в зоната на разпръсване на производствената линия чрез електрическо напрежение (50 kV), прониквайки в нанесеното върху подложката лепило. В резултат на масовото разпределение и ускорението абразивните зърна автоматично политат вертикално и с по-дебелия край напред попадат върху подложката, където се фиксират в лепилото.

Тъй като по-тъпият край на абразивните зърна винаги попада в лепилото, а острият остава да стърчи от абразивната страна, при този метод на разпръсване се получава продукт, който още от самото начало шлайфа агресивно и интензивно отнема материал.

Клингспор използва метода на електростатично разпръсване при всички абразиви върху подложка от размер на зърното P30 и по-фини.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми