Перфоформи

Модели на отворите

Перфоформите на абразивните шкурки се отнасят до разположението на отворите за отвеждане на прах за съответния продукт. Употребата на шкурки със смукателни отвори и съответната машина с прахоулавяне значително удължава експлоатационния живот на абразива. Видът на отворите на шкурката винаги зависи от използваната машина.

Абразивни листове

Ивици

GL 1

115 × 280 mm

10 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 11

115 × 280 mm

14 Смукателни отвори ø 10 mm

GL 13

115 × 280 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

GL 15

115 × 230 mm

10 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 43

115 x 105 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 19

115 × 103 mm

6 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 20

108 × 115 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 9

93 × 230 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 17

93 × 180 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GL 18

80 × 133 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

Дискове

GLS 4

ø 115 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите 
ø 65 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 5

ø 125 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 65 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 11

ø 125 mm

4 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 40 mm

GLS 12

ø 125 mm

3 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 68 mm

3 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 86 mm

GLS 18

ø 125 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 65 mm

GLS 19

ø 125 mm

5 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 72 mm

GLS 27

ø 125 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 90 mm

+ 1 Централен отвор ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 58

ø 125 mm

5 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 70 mm

GLS 1

ø 150 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 120 mm

+ 1 Централен отвор ø 17 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 2

ø 150 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 65 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 3

ø 150 mm

6 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 80 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 6

ø 150 mm

6 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 80 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 118 mm

GLS 7

ø 150 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 65 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 116 mm

GLS 8

ø 150 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 120 mm

GLS 10

ø 150 mm

4 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 65 mm

GLS 26

ø 150 mm

8 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 65 mm

GLS 37

ø 150 mm

6 Отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 80 mm

GLS 47

ø 150 mm

8 Смукателни отвори ø 9 mm

на Окръжност на отворите ø 120 mm

6 Смукателни отвори ø 9 mm

на Окръжност на отворите ø 80 mm

+ 1 Централен отвор ø 17 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 51

ø 150 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 120 mm

8 Смукателни отвори ø 8 mm

на Окръжност на отворите ø 65 mm

+ 1 Централен отвор ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 56

ø 150 mm

6 Отвори Ø 6 mm

на Окръжност на отворите 44 mm

6 Отвори Ø 9 mm

на Окръжност на отворите 80 mm

8 Отвори Ø 9 mm

на Окръжност на отворите 120 mm

GLS 74

ø 150 mm

8 Смукателни отвори ø 9,5 mm

на Окръжност на отворите ø 119 mm

16 Смукателни отвори ø 6 mm

на Окръжност на отворите ø 119 mm

8 Смукателни отвори ø 7 mm

на Окръжност на отворите ø 95 mm

8 Смукателни отвори ø 8,5 mm

на Окръжност на отворите ø 65 mm

8 Смукателни отвори ø 6 mm

на Окръжност на отворите ø 39 mm

+ 1 Централен отвор ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 38

ø 225 mm

8 Смукателни отвори ø 10 mm

на Окръжност на отворите ø 70 mm

+ 1 Централен отвор 10 mm 

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 52

ø 225 mm

10 Смукателни отвори ø 12 mm

на Окръжност на отворите ø 105 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 55

ø 225 mm

8 Смукателни отвори Ø 10 mm

на Окръжност на отворите 70 mm,

10 Смукателни отвори Ø 12 mm

на Окръжност на отворите 105 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 57

ø 225 mm

6 Отвори Ø 15 mm

на Окръжност на отворите 138 mm

Триъгълни шкурки

GLS 15

Триъгълник ø 96 mm

6 Смукателни отвори ø 8 mm

на Окръжност на отворите ø 52 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

GLS 24

98 x 148 mm

7 Смукателни отвори ø 10 mm

Асортимент — Klingspor Технология на шлайфането

Други специални модели на отвори се предлагат по поръчка: Моля, свържете се с нас!

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми