Максимална работна скорост на абразивните инструменти

Максимална работна скорост на абразивните инструменти е максимално допустимата скорост на работа на въртящите се шлифовъчни инструменти, използвани към съответните шлайфмашини.

Тя се задава в м/сек и е определена в действащите стандарти (напр. DIN EN 12413, DIN EN 13743 и DIN EN 13236) за предотвратяване и намаляване на рисковете. Освен това в тези стандарти е дефинирано и степенуването на възможните максимални работни скорости, съобразно което трябва да се произвеждат абразивните продукти, както и тяхната маркировка и максимално допустимите обороти в зависимост от диаметъра.

Предписаното до скоро цветово кодиране на максималната работна скорост чрез съответните цветни ленти върху абразивните инструменти (напр. 50 м/сек = синя лента; 63 м/сек = жълта лента, 80 м/сек = червена лента; 100 м/сек = зелена лента,…) вече не е задължително, но все още често се практикува.

От съображения за сигурност потребителят трябва да внимава да не надвишава посочената върху абразивния продукт максимална работна скорост.

Като съосновател и член на oSa Клингспор отдава най-голямо значение на сигурността на своите абразивни инструменти, на стандартните изпитвания и маркировка и стриктно се придържа към стандартите DIN EN 12413 (за абразивни продукти от споен абразив като дискове за рязане и шлайфане или R-Flex абразивни продукти), DIN EN 13743 (за абразиви върху подложка като ламелни дискове, абразивни мопове, шлифовъчни щифтове, фибър дискове и подложки за фибър дискове) и DIN EN 13236 (за абразивни инструменти с диамант и борен нитрид).

Максималната работна скорост се отнася за следните абразивни инструменти от продуктовия асортимент на Клингспор:

 • Фибър дискове и подложки за фибър дискове (80 м/сек)
 • Kronenflex дискове за рязане и шлайфане (80 м/сек за ръчни приложения, 100 м/сек за стационарно рязане)
 • Kronenflex камбани за шлайфане (50 м/сек)
 • Ламелни дискове (80 м/сек)
 • Почистващ диск NCD 200 (63 м/сек)
 • Силно пресовани дискове от шлайфкече MFW 600 (47, респ. 37 м/сек)
 • Абразивни моп колела (50 м/сек; с изключение на абразивни моп колела с ширина B>100 мм (30 м/сек) и абразивни моп колела с прорези (40 м/сек)).
 • Малък абразивен моп/моп на щифт (40 м/сек)
 • Диамантени дискове за рязане (80 м/сек при дискове за използване в ъглошлайф; 100 м/сек при дискове за използване в моторни режещи машини, фугорези и циркуляри с плот)
 • Диамантени камбани за шлайфане (80 м/сек)
 • Еластично свързани абразиви като гъвкавите колела R-Flex, окачени точки и точки за шарки.

Тук е максималната работна скорост в зависимост от свързващото вещество на абразива (5 м/сек при абразиви с W свързващо вещество; 16 м/сек при абразиви с E свързващо вещество; 32 м/сек при абразиви със Z свързващо вещество)

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми