Минимална скорост на счупване

Минималната скорост на счупване е периферната скорост, която трябва да достигне въртящо се абразивно тяло без да се счупи от натоварването на центробежните сили. Тя е уредена в стандартите EN 12413, 13743 и 13236 и се задава в метър за секунда (м/сек). Минималната скорост на счупване се изчислява от допустимата периферна скорост (максимална работна скорост) и определен в съответните европейски стандарти коефициент за сигурност по следната формула:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = скорост на счупване [м/сек]

vzul = максимално допустима периферна скорост (максимална работна скорост) [м/сек]
S = коефициент за сигурност

Най важен приоритет за Клингспор като съосновател на „Organisation for the Safety of Abrasives“ (oSa) е безопасността на неговите инструменти. Строго се контролира спазването на посочените в стандартите изисквания за безопасност. Към тях се отнася и предписаното изпитване за безопасност срещу счупване чрез експеримент с центробежна сила (т. нар. взривен тест), при който изпитваният инструмент (напр. SMT, диск за рязане, абразивен моп) в подходящ изпитателен стенд при непрекъснато увеличаване на оборотите се ускорява чрез центробежна сила до минималната скорост на счупване, а при Клингспор дори малко над нея.

За да изпълни изискванията на стандарт EN 13743, изпитваният при този тест инструмент не трябва да се счупи.

Доказването на безопасност срещу счупване се извършва на случайно избран екземпляр на всеки 1000 произведени SMT, дискове за рязане/шлайфане, абразивни моп колела и т.н. Така потребителят може да бъде сигурен и винаги да разчита на безопасността на продуктите на Клингспор, проверени възможно най-строго съгласно действащите стандарти и директиви.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми