Мокро шлайфане

В процеса на мокро шлайфане участва вода, емулсия или масло.

Основните задачи на мокрото шлайфане са:

  • Охлаждане и смазване на повърхността
  • Почистване (отстраняване на остатъците от шлайфане)
  • Защита на детайла от корозия
  • Повишаване на скоростта на обработка
  • Подобряване на качеството на повърхността
  • Предпазване на абразивния инструмент, респ. удължаване на срока на живот

Крайните потребители винаги търсят възможности за ускоряване на производствените процеси. При мокрото шлайфане могат да бъдат достигнати значително по-кратки срокове в сравнение със сухото шлайфане.

Клингспор предлага водоустойчиви – а с това и подходящи за мокро шлайфане – шлифовъчни инструменти за най-разнообразни области на приложение.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми