Неръждаема стомана

Неръждаема стомана са всички видове стомана, които са получени по специален метод, имат висока степен на чистота и реагират еднакво на предвидените термични обработки.. От тази дефиниция следва, че не е задължително неръждаемите стомани да са легирани или високолегирани стомани. При по-нататъшното разглеждане обаче ще се ограничим върху високолегираните неръждаеми стомани със съдържание на хром най-малко 10,5 %.

Класификация на високолегирани неръждаеми стомани

Въз основа на структурата високолегираните неръждаеми стомани могат да бъдат класифицирани в следните групи:

 • феритни неръждаеми стомани
 • мартензитни неръждаеми стомани
 • аустенитни неръждаеми стомани
 • аустенитно-феритни неръждаеми стомани (дуплекс стомани)

Феритни неръждаеми стомани

Феритните неръждаеми стомани от своя страна се делят на две групи:

 • с около 11 до 13 % хром
 • с около 17 % хром (Cr)

Стоманите с 10,5 до 13 % съдържание на хром се наричат само корозионно устойчиви заради ниското им съдържание на хром. Те се използват в области, където на преден план са поставени срок на експлоатация, безопасност и лесна поддръжка и няма специални изисквания за външния вид. Такива например са производството на контейнери, вагони и превозни средства.

Мартензитни неръждаеми стомани

Мартензитните неръждаеми стомани с 12 до 18 % Cr и съдържание на въглерод над 0,1 % при температури над 950 - 1050°C се превръщат в аустенитни. Бързото охлаждане (закаляване) води до образуването на мартензитна структура. Тази структура особено в закалено състояние се отличава с висока якост, която още нараства с увеличаването на въглерода. Мартензитните неръждаеми стомани се използват например за производство на бръснарски ножчета, ножове или ножици.

Аустенитни неръждаеми стомани

Аустенитните неръждаеми стомани (наричани още: хром-никелови стомани) със съдържание на никел над 8 % са най-подходящата комбинация за практическо използване от гледна точка на обработваемост, корозоустойчивост и механични свойства. Най-важното качество на този вид неръждаема стомана е високата й корозоустойчивост. По тази причина аустенитни неръждаеми стомани се използват в агресивна среда, напр. при контакт със съдържащата хлор морска вода, в химическата и хранително-вкусовата промишленост.

Аустенитно-феритни неръждаеми стомани

Аустенитно-феритните неръждаеми стомани често се наричат дуплекс стомани заради двата си структурни компонента. С високата пластичност и същевременно подобрена корозоустойчивост тези стомани са изключително подходящи за използване в офшорните технологии.

Шлифоване на неръждаеми стомани

Много компоненти от неръждаема стомана в края на обработката се шлифоват. Клингспор предлага в своя асортимент голям брой абразиви, които са специално пригодени за обработка на този материал. Въпреки това при обработката на неръждаема стомана трябва да се вземат предвид някои металургични особености, когато крайната цел е постигането на трайно удовлетворителен резултат. Валцованият, байцван и/или впоследствие термично обработен материал трябва така да бъде подбран, че качеството на получената заводска повърхност трябва максимално да се доближава до това на желаната по-късно повърхност. Още преди обработката трябва да се обърне внимание на корозоустойчивостта на детайлите от неръждаема стомана, т.е. материалът да бъде надлежно съхраняван и транспортиран.

По-специално трябва да се избягва следното:

 • Всякакъв вид контакт с други стомани (стоманени четки, телени въжета).
 • Повреждане на повърхността и ръбовете и протрити места.
 • Съхраняване на материала в зоните на обработване или заедно с други стомани (напр. валцована стомана).

При корозоустойчивостта е валидно също: колкото по-фина е повърхността, толкова е по-устойчива срещу корозия.

Шлифоване

Голям брой параметри оказват влияние върху грапавостта и външния вид на шлифованата повърхност:

 • Шлифовъчните машини със съответните контактни елементи и параметри на обработка (скорости на рязане и подаване)
 • Използването на спомагателни добавки (масла и емулсии)
 • Качеството на абразива

Въз основа на определените от процеса на шлайфане гранични условия не може да бъде направено общо заключение за връзката между постигнатата повърхност и използвания абразив. За да се избегнат недоразумения по отношение на желаните повърхности, трябва преди обработката да бъдат определени гранични образци и стойности на грапавост (Ra).

Шлайфане и корозия

Независимо от използваната висококачествена стомана при шлайфане на неръждаема стомана трябва да бъдат взети следните мерки:

 • никога не използвайте абразивни инструменти първо върху нормална стомана и след това върху неръждаема стомана!
 • Винаги старателно отстранявайте шлифовъчния прах от всички повърхности!
 • Никога не допускайте горящи искри да попадат върху повърхностите от неръждаема стомана!
 • Температурите на обработка трябва да са толкова ниски, че да не се образуват хромови карбиди, предизвикващи междукристална корозия. Ако материалът се обезцвети, тогава задължително е необходима допълнителна работа!

Само така може да се гарантира образуването на нов пасивиращ слой в обработените области и защита на останалите повърхности от питингова или междукристална корозия.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми