Обороти на инструментите

Оборотите показват броя на завъртанията на инструмента за единица време и се измерват в завъртания за секунда или за минута. Максимално допустимите обороти са важен параметър при въртящите се абразивни продукти, който се получава от определените в съответните стандарти максимални работни скорости като функция на диаметъра на инструмента и се измерва в завъртания за минута (1/мин. или мин.-1).

Върху всички въртящи се абразивни инструменти са отпечатани или гравирани максималните обороти, с които може да работи дадения инструмент. В асортимента на Клингспор това се отнася за следните продуктови групи:

  • Фибър дискове, подложки за фибър дискове
  • Kronenflex дискове за рязане и шлайфане; Kronenflex камбани за шлайфане
  • Ламелни дискове SMT, почистващ диск NCD 200
  • Абразивни моп колела, абразивни мопове на щифт
  • Грубо почистващ диск Power Wheel PW 2000
  • Пресовани дискове от шлайфкече MFW 600
  • Абразивен диск за бързо поставяне (подложка)
  • Диамантени дискове за рязане и камбани за шлайфане
  • Еластично свързани гъвкави колела R-Flex, окачени точки и точки за шарки
  • Карбидни фрези

От съображения за сигурност указаните върху тези инструменти максимални обороти могат да бъдат надвишавани за кратко (вж. също максимална работна скорост), защото в противен случай центробежните сили и вибрациите могат да доведат до повреда на абразивното тяло и до тежки наранявания от натрошените парчета.

Често използването на абразивните инструменти на максимално им обороти е непрактично, защото това води до бързо износване или до силно загряване. Затова при някои абразивни продукти (напр. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) заедно с максимално допустимите обороти Клингспор отпечатва върху етикета и допълнителна информация за препоръчителните обороти. Работейки с тези препоръчителни обороти потребителят достига оптимален резултат по отношение на производителност на шлайфане, износване и срок на живот на абразивния инструмент.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми