oSa (Организация за безопасност на абразивите)

oSa е сдружение на отговорните производителите на абразиви в Европа. Целта на организацията е да отговори на високите изисквания за качество и безопасност, които се поставят при използването на абразивни инструменти, да поеме отговорност и да постави ясен знак срещу продуктите с по-ниско качество.

oSa Logo

В рамките на вътрешнофирмената система за управление на качеството се проверяват производители като Клингспор за спазване на строгите условия и производство и разпространение само на безопасни и висококачествени продукти. За търговците и потребителите това означава повишена сигурност при употреба и респективно намаляване на риска.

В израз на доброволен ангажимент организацията oSa предоставя своя марков знак oSa, запазен в цял свят.

7 критерии от oSa® за гаранция за безопасност

  • Доброволен ангажимент от страна на производителя
  • Съоръжения за изпитване и експертиза на място, при производителя
  • Сертифицирано управление на качеството, включително документирани процеси
  • Независими тестове на продукта
  • Независими оценки на качеството от външни одитори
  • Редовен мониторинг и контрол на производството
  • Проследимост на продукта обратно до производителя
Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми