Плътност на абразивно покритие

Под термина разпръсване, респ. вид или плътност на абразивно покритие върху подложка се разбира степента на разпределение на абразива върху подложката. Различават се 3 вида абразивно покритие:

Затворено покритие:подложката е почти напълно покрита с абразивни зърна. Голямото количество връхчета на зърната, които се използват при това разпръсване, позволява интензивно отнемане на материал и дълъг живот на абразива. Плътното разпръсване е типично за абразиви, които се използват в металообработването.

Полуотворено покритие: подложката е покрита с абразивни зърна до ок. 70 - 80 %. Разстоянието между отделните връхчета на зърната позволява остатъците от шлайфането да се събират и отстраняват. Полуотвореното покритие е характерно при мек материал, напр. шлайфане на лакове, пластмаси и цветни метали.

Отворено покритие: подложката е покрита с абразивни зърна до ок. 50 - 70 %. По-голямото разстояние между абразивни зърна намалява запълването и позволява разнасянето на стружките от областта на шлайфане. Отворено покритие обикновено се използва при абразиви за дърво и други материали с дълга стружка, които много бързо биха запълнили зъбците на абразива.

Плътността на абразивното покритие оказва влияние и върху агресивността на абразива и фиността на шлифованата повърхност.

натиск = сила/площ (p = F/A)

При отворено покритие приложената сила се разпределя върху по-малко абразивни зърна, отколкото при затвореното покритие. Затова зърното потъва по-дълбоко и отнемането на материал е по-голямо. От друга страна при затвореното покритие, където броят използвани зърна е по-голям, силата върху отделното зърно естествено е по-малка; зърното не потъва така дълбоко и повърхността става по-фина.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми