Съхранение на абразиви

Под „Съхранение на абразиви“ най-общо се разбира правилното съхраняване на абразиви върху подложка по отношение на подходяща влажност и температура. Оптималните условия на съхранение гарантират безпроблемно и ефективно използване на абразиви върху подложка и до изтичане срока на годност.

За подходящите условия на съхранение отговарят потребители и търговци!

Обща информация:

Идеалната температура на съхранение е между ок. 18 и 22°C и относителна влажност на въздуха 45 – 65 %. Излагането на топлина, директна влага и/или слънце да се избягва. Абразивите трябва да се съхраняват в своите оригинални опаковки до използване им. Преди употреба лентите трябва да се оставят да повисят.

Ако влажността на въздуха е твърде висока, подложката абсорбира влагата и се разширява.

Последствие: фибър дискът се издува от страната на зърната. Получават се шлайф дефекти, тъй като в процеса на шлайфане само ръбовете на фибър диска се докосват повърхността на детайла.

Ако влажността на въздуха е твърде ниска, подложката отделя влага. Абразивният диск се свива и издуването е от страната на подложката. Последствие: абразивът пресъхва и става трошлив.

Широки ремъци:

a) да се съхраняват в оригинални опаковки

b) 2 дни преди употреба да се окачат да висят и на долния клуп да се постави тежест

c) при по-дълъг престой на машината да се изключи натягането на ремъка и до следващото използване ремъците да се съхраняват окачени на лост

Дискове за рязане и шлайфане:

Срокът на годност на дисковете за рязане и шлайфане се определя главно от тяхното влагосъдържание. Дискове, които след производството са изложени на висока влажност, губят първоначалния си срок на живот. При правилно съхраняване срокът на живот почти не се променя през годините. Дискове, пряко изложени на вода или водна пара, са потенциално опасни. В този случай възрастта на продуктите е от второстепенно значение.

Правилното съхранение е важно за поддръжката, гаранцията и ефективността на нашите абразиви.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми