Шперплат

Шперплатът е общо понятие за дървесни плоскости, които се състоят от най-малко три залепени един върху друг дървесни слоя, като посоките на влакната на съседните слоеве са разместени (най-често на 90°). Така свойствата на получения материал почти не зависят от посоката на влакната (издуването и свиването на дървесината се възпрепятства).

Шперплатът е със симетрично изградена структура и винаги има нечетен брой слоеве. Слоевете могат да се бъдат от фурнир, плочи от масивна дървесина, рейки от масивна дървесина или други дървесни материали.

В зависимост от вида на слоевете различаваме:

  • фурнирован шперплат (фурнирни листове, специална форма мултиплекс плоча с минимална дебелина 12 мм и минимум пет слоя)
  • шперплат с рейки (дърводелска плоскост) със среден слой от бичени дървени летви или рейки с дебелина 8 мм, подредени в изправено положение, от белен фурнир
  • напречнослепена слоеста дървесина
  • композитен шперплат с вътрешните слоеве от друг дървен материал (напр. ПДЧ дървен фурнир като покривен слой).

Благодарение на голямото разнообразие от видове и свойства шперплатът намира широко приложение, напр. за облицовка в строителството, както и в мебелното производство.

Обработка на шперплат

Шперплатът подобно на масивната дървесина може да се обработва (рязане, фрезоване, шлайфане) и да се покрива със слоеве. Тъй като покривният слой винаги е от масивна дървесина (най-често фурнирен лист), при шлайфане се спазват същите правила, както при обработка на масивна дървесина. Имайте предвид, че при много тънки фурнирни слоеве или едропорести видове дървесина при пресоване на плочите понякога лепилото може да премине през порите и в последствие при шлайфане да доведе до запълване на абразивната лента. Клингспор има разработени продукти със специални качества, които предотвратяват преждевременното запълване с материал.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми