Скорост на рязане

Под скорост на рязане се разбира скоростта при шлайфане, с която се движи инструмента.
Например при лентов шлайф това е периферната скорост на задвижващата лента, а при ъглошлайф това е скоростта на въртене на диска за шлайфане или рязане. Означава се и като максимална работна скорост.

Формулата за изчисляване на скоростта на рязане при шлайфане е:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = скорост на рязане [м/сек]

D = диаметър на инструмента [мм]

n = обороти [1/мин]

Скорост на рязане, заедно със скоростта на подаване, има решаващо влияние върху времето за обработка при отнемане на материал и следователно върху емисиите/произведеното за единица време и постигнатото качество на повърхността. Тъй като с увеличаване скоростта на рязане се повишава и температурата на режещия елемент, то по-високата скорост на рязане означава също по-силно износване на инструмента и намаляване на срока на живот. При шлайфането изборът на оптимална скорост на рязане зависи на първо място от обработваемия детайл/материал.

Най-често при въртящите се абразивни инструменти от съображения за сигурност посочената по стандарт максимално допустима скорост на рязане обикновено е равна на максималната работна скорост.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми