Срок на използване

При абразивните инструменти под срок на използване се разбира периода от време, през който можете да работите с тях, докато не се наложи замяна поради износване. Общоприетите показатели за срок на използване на абразивни инструменти са напр. брой направени срезове с един инструмент (дискове за рязане) или брой обработени детайли с един инструмент (ламелни дискове или абразивни ленти).

При производството на един абразивен инструмент може да се влияе върху срока на използване както чрез вида, количеството и качеството на самото зърно, така и чрез структурата и състава на свързващото вещество (вид, твърдост, пълнители).

Като допълнителна помощ за потребителя при избор на най-подходящ абразивен инструмент е направена класификация на въртящите се инструменти за шлайфане и рязане освен в трите класа на качество на Клингспор (Extra, Supra, Special) и допълнително по отношение на тяхната агресивност и срок на използване. Ако за потребителя е важен срока на използване (т.е. дълго време на живот на инструмента, равнозначно на възможно най-голям брой срезове, респ. обработени детайли), а с това и време и разходи за инсталиране, той може целенасочено да избере съответно означения инструмент от асортимента на Клингспор.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми