Свързване на лентата

За да се направи безкраен абразивен ремък от руло шкурка на хартия или руло шкурка на плат, трябва двата края на предварително отрязаното на дължина парче да бъдат здраво и трайно съединени. Т.нар. свързване на лентата се прави обикновено под ъгъл 45° - 80° спрямо посоката на движение на лентата, за да се избегне рязък преход в мястото на свързване.

Според подложката на абразива (хартия, плат, пластмаса) и начина на прилагане (машина, контактен елемент, детайл) се използват различни типове свързване на лентата.

Принципно има два различни типа свързване на лентата:

a) свързване чрез застъпване, при което двата края са отрязани под ъгъл един спрямо друг, след това насложени един върху друг с припокриване и пресовани, и

b) челно свързване, при което двата края се полагат един срещу друг и с помощта на тясна лента (най-често подлепваща), поставена отгоре или отдолу, се свързват един с друг.

В рамките на тези два типа на свързване има различни особености, които позволяват оптимално напасване на лентата към конкретна задача за шлайфане. При шлифовъчните ленти на Клингспор се използват следните типове свързване на лентата:

свързване чрез застъпване

F1 стандартно свързване чрез застъпване

F2 свързване чрез застъпване с шлифовани връхчета на абразивните зърна

F5 свързване чрез застъпване без смола и абразивни зърна в областта на припокриване

Челно свързване

F3G зигзаг свързване с подлепваща лента отдолу

F4G линеен разрез, под ъгъл спрямо посоката на движение, с подлепваща лента отдолу

F6G челно свързване с подлепваща лента отгоре; зърната и смолата в зоната на свързване са премахнати предварително

F7G вълнообразно свързване с подлепваща лента отдолу

 

Ремъци от шлайфкече

F3W Специално свързване за ремъци от шлайфкече. С подлепваща лента отдолу за по-здраво свързване.

F4W Диагонален разрез с подлепваща лента отгоре. Специално свързване за ремъци от шлайфкече, продукт тип NBF 800

При абразивни ремъци типът на свързване играе важна роля. Ремъци със стандартни размери и такива, които могат да бъдат поръчани директно от склад, стандартно се доставят от Клингспор с най-подходящия тип свързване за този вид лента, изхождайки от опита. При необходимост лентите на Клингспор могат да бъдат произведени и доставени по заявка на клиента и с друг тип свързване на лентата, който е по-подходящи за конкретния случай на приложение.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми