Свързващо покритие при производството на абразиви

Свързващо покритие се нарича вторият слой свързващо вещество при производството на абразиви върху подложка. То се нанася върху абразивните зърна, вече фиксирани върху подложката чрез базовото покритие. Основната задача на свързващото покритие – наречено още допълнителен лак – е здраво да скрепи абразивното зърно в свързващо вещество.

Преди всичко то трябва да осигури допълнителна реакция на опората срещу странични сили, които действат постоянно върху зърното в процеса на шлайфане. Допълнителна задача е да придаде на продукта типичен цвят.

Видът и количеството на свързващото покритие оказват решаващо влияние върху производителността на шлайфане на абразива. При абразивите на Клингспор като свързващо покритие винаги се използва синтетична смола, която за разлика от лепилата или другите естествени свързващи вещества има значително по-голяма здравина и адхезия и така осигурява много по-добро сцепление на зърната и производителност на шлайфане. Количеството на нанесения слой свързващо покритие е определено за всеки тип в рецептурата и е съобразено и оптимизирано спрямо съответното приложение. В Клингспор при производството на абразиви върху подложка нанесеният слой свързващо покритие непрекъснато се следи чрез лазерни измервания и допълнително се контролира чрез съпътстващи процеса измервания на теглото на определени образци при стриктно спазване на рецептурните предписания..

Свързващото покритие е от съществено значение за всички абразиви върху подложка, най-вече за шлифовъчните ленти заради високите скорости на рязане и високото натоварване. Чрез добавяне на определени съставки в свързващото покритие свойствата на абразивните ремъци могат да бъдат подобрени и оптимизирани за специфични приложения, напр. чрез добавяне на активни абразивни съставки за обработване на неръждаема стомана при LS 312 JF, CS 411 Y и др.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми