Типове зърненост при абразивите

Понятието зърненост, отнесено към абразивите, се отнася до различните видове минерали, използвани за производството на шлифовъчни инструменти. Тъй като същинската част на шлайфането, а именно отнемане на материал от обработваемия детайл, се извършва с тези минерали, то използвания тип зърно има съществено влияние върху качествата и ефективността на абразива.

На следващата графика са представени различните свойства на зърната и типичното поведение при износване на най-често използваните типове зърна.

Абразив

Абразивът определя премахването на материал. При избор
на правилната зърненост изключително важни са две свойства:

  • Свързване
  • Издръжливост

 

Всички видове зърненост Klingspor се произвеждат по синтетичен път. Това гарантира продукт с постоянно високо качество. Използват се четири разновидности на типа зърненост:

  • Силициев карбид
  • Алуминиев оксид
  • Алумина циркония
  • Керамичен алуминиев оксид

 

Класификация на зърнеността по отношение на свързването, издръжливостта и основното приложение

Grit Types Bond/Toughness Структура Качества/ износване

Силициев карбид

много твърд / по-малко
устойчив
кристалин

остри, крехки, много чупливи/ микро-износване

Алуминиев оксид

твърд / устойчив кристалин, неравномерен

обла, блок зърненост, макро-износване

Алумина циркония

твърд / много устойчив кристалин, равномерен

обла, капковидна блок зърненост / микро-износване, самозаточващ

Керамичен алуминиев оксид

твърд / много устойчив микро-кристалин

заострена зърненост/ микро-износване, самозаточващ

Свойства и износване на типовете зърненост

допълнение съществуват и т. нар. агломерати. Това не е
самостоятелен тип зърненост, а агломерация състояща се от
алуминиев оксид или силициев карбид примесен със смолист
свързващ агент, които заедно формират голяма едрина.
Агломерати се ползват почти само на шлифовъчни ленти..
Предимството на агломератите е в равномерния завършек от
първата до последната употреба. Изхабеният абразив се изронва за да направи място за нови остри абразивни зърна. Целта е да се постигне равномерен завършек, високо ниво на отнет материал и изключително дълъг срок на експлоатация.

Покритие

Шкурките имат абразивно покритие с различна плътност.
Плътността на абразивното покритие представлява степента на
разпределение на абразива върху основата. Различават се следните видове:

  • затворено покритие
  • полу-отворено покритие
  • отворено покритие

 

Шкурките с отворено покритие имат по-голямо разстояние между
абразивните частици, което олеснява премахването на материал и прах от шкурката. Това предпазва от преждевременно запълване при обработка на материали като дърво. Изборът на плътност на абразивното покритие зависи от вероятността шлифовъчният прах да запълни пространстовото между абразивните частици.

 

В исторически план е направено разграничение между двете големи групи зърна от естествен и синтетичен тип. Към естествените типове зърна спадат най-вече кремък, гранат и шмиргел, макар че те почти не се използват вече за производство на абразиви. На тяхно място в съвременните абразиви обикновено се използват синтетични зърна като алуминиев окис, алумина циркония, силициев карбид и керамичен корунд. Предимствата им спрямо естествените зърна са не само по отношение на тяхната твърдост и издържливост, освен това благодарение на по-добрата еднородност на техните свойства е възможно въобще производството и използването на абразиви за специални индустриални приложения.

Клингспор предлага своите абразивни инструменти (ленти, рула, листчета, дискове, листове, фибър дискове, свързани със синтетична смола дискове за рязане и шлайфане, ламелни дискове, абразивни мопове и еластично свързани абразиви) в различни типове зърненост за по-широк спектър от приложения и оптимални свойства. Така с избора на правилния тип зърно в зависимост от материала, изделието и целта на приложението винаги може да се гарантира постигне на оптимален резултат от шлайфане.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми