Твърдост на абразивен диск

Твърдостта на абразивния диск съответства на съпротивлението, което свързващото вещество на диска оказва срещу изронване на абразивните зърна.

Твърдостта на свързващото вещество на диска за рязане или шлайфане се влияе и може да бъде регулирана от използваната синтетична смола, както и от включените пълнители. В съответствие с DIN ISO 525 твърдостта на свързващото вещество на дисковете за рязане и шлайфане се обозначава с букви от азбуката като добавка към означението на типа. Обозначенията обхващат диапазон от „A“ (изключително меко) до „Z“ (изключително твърдо), т.е. колкото по-твърдо е свързващо вещество, толкова по-назад в азбуката ще е кореспондиращата буква.

Общо правило при избор на оптимален диск за рязане или шлайфане за конкретен случай на употреба е свързващото вещество на използвания абразив да бъде толкова по-меко, колкото по-твърд е обработваемия детайл.

Ако потребителят избере прекалено твърдо свързващо вещество, то по време на работа изхабените, затъпени абразивни зърна няма да се изронват от носещия материал; в резултат на това агресивността на диска бързо ще намалее. Това може да доведе до прегряване на режещия ръб, а от там и до изхабяване на диска и пълна загуба на режеща способност.

Ако избере много меко свързващо вещество, потребителят печели висока агресивност на абразивния инструмент, защото непрекъснато ще се използват остри зърна, а с това и по-кратко време за обработка. Едновременно с това обаче много мекото свързващо вещество води и до по-бързо износване на инструмента и кратко време на живот.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми