Вид на отворите при абразивите

При абразивите върху подложка видът на отворите показва разположението на отворите за отвеждане на прах, направените в съответния диск или лист.

При използване на абразиви с отвори за отвеждане на прах и съответни машини с прахоулавяне времето на живот значително се удължава.

Видът на отворите за всеки конкретен случай зависи от използваната машина. В ценовата листа на Клингспор е направено групиране на по-разпространените видове отвори и типове машини

 

Листа

GL 1
115 × 280 мм
10 отвора диам. 10 мм

GL 3
93 × 230 мм
8 отвора диам. 10 мм

GL 9
93 × 230 мм
8 отвора диам. 10 мм

GL 11
115 × 280 мм
14 отвора диам. 10 мм

GL 13
115 × 280 мм
8 отвора диам. 10 мм

GL 15
115 × 230 мм
10 отвора диам. 10 мм

GL 17
93 × 180 мм
8 отвора диам. 10 мм

GL 18
80 × 133 мм
8 отвора диам. 10 мм

 

Дискове

GLS 1
диам. 150 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 120 мм
+ 1 центр. с диам. 17 мм

GLS 2
диам. 150 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 65 мм

GLS 3
диам. 150 мм
6 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 80 мм

GLS 4
диам.115 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 65 мм

GLS 5
диам. 125 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 65 мм

GLS 15
триъг. с диам. 96 мм
6 отвора диам. 8 мм
диам. м/у отв. 52 мм

GLS 24
98 x 148 мм
7 отвора диам. 10 мм

GLS 27
диам. 125 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 90 мм
+ 1 центр. с диам. 10 мм

GLS 47
диам. 150 мм
8 отвора диам. 9 мм
диам. м/у отв. 120 мм
6 отвора диам. 9 мм
диам. м/у отв. 80 мм
+ 1 центр. с диам. 17 мм

GLS 51
диам. 150 мм
8 отвора диам. 10 мм
диам. м/у отв. 120 мм
8 отвора диам. 8 мм
диам. м/у отв. 65 мм
+ 1 центр. с диам. 10 мм

GLS 52
диам. 225 мм
10 отвора диам. 12 мм
диам. м/у отв. 105 мм

GLS 74
ø 150 mm
8 отвора диамø. 9,5 mm
диам. м/у отв. ø 119 mm
16 отвора диам.ø 6 mm
диам. м/у отв. ø 119 mm
8 отвора диамø. 7 mm
диам. м/у отв.ø 95 mm
8 отвора диам ø 8,5 mm
диам. м/у отв. ø 65 mm
8 отвора диам. ø 6 mm
диам. м/у отв. ø 39 mm
+ 1 центр. с диам. ø 10 mm
 

 

Oтвори на фибър дисковете

10 = кръгъл отвор

30 = звездообр. Отвор

Допълнителни специални форми по заявка. Моля свържете се с нас!

 

 

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми