Импресум

Всички права върху онлайн облика на Клингспор АГ (сървър: www.klingspor.de) запазени. Съдържанието на уебсайта на Клингспор АГ е предназначено изключително за лично ползване. Неоторизираното копиране, повторно използване или изменение на уебсайта на Клингспор АГ не е разрешено.

Въпреки стриктното управление на съдържанието Клингспор АГ не носи отговорност за външните линкове. За съдържанието на свързаните страници отговорност носят единствено техните собственици.

Показаните на сайта предложения за продукти и услуги, включително и техническите данни, съответстват на актуалните в Германия, като се запазва правото на изменения и грешки.

Отговорност за съдържанието носи:
Klingspor AG
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Адрес:
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Телефон: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Факс: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
Имейл: info@klingspor.de

Търговски регистър:
Вецлар HRB 5037

Лично отговорен:
Клингспор АГ

Изпълнителен директор:
Olaf ter Jung

Съдебна регистрация:
Районен съд Вецлар

Идентификационен номер по ДДС
съгласно § 27a от ЗДДС: DE112589645

Концепция, оформление и програмиране
Heithoff & Companie GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
Телефон: +49 251 414 84-0
Телефакс: +49 251 414 84-24
Имейл: kontakt@heihtoff.com
УРЛ: www.heithoff.com

Werkbank GmbH
Viktoriastr. 75
44787 Bochum
Телефон: +49 234 935 386-00
Телефакс: +49 234 935 386-06
Имейл: mail@werkbank.de
УРЛ: werkbank.de