Чисти и Ефективни.

18-12-2017

Защита на околната среда.

Защита на околната среда.

По отношение на енергийната ефективност и екологичното производство Клингспор е еталон в бранша.

В производствената си база за абразиви в Хайгер компанията има инсталирана регенеративна топлинна уредба за доизгаряне. „С нея отпадъчният въздух от нашето производство се пречиства двойно повече от предписаното по закон – и то при 25 процента по-малко енергопотребление“, обяснява д-р Щефен Ной, изпълнителен директор на Клингспор АГ. Абразивните ленти се изсушават при над 100 градуса по Целзий. При тази температура от лепилата и лаковете се отделят газове.

С помощта на регенеративната топлинна уредба за доизгаряне съдържащите се в отпадъчния въздух вредни вещества се изгарят при около 850 градуса по Целзий.

Уредбата е с много висока енергийна ефективност, тъй като с помощта на топлинни акумулатори образуващата се при изгарянето на отпадъчните газове топлинна енергия се използва за загряване на непочистения въздух до близо 780 градуса по Целзий. Затова за последващото изгаряне е необходимо малко количество природен газ – което е добре за околната среда и за Клингспор.