Мооите каталожни номера

Служител на Клингспор без представителни функции