Знания и умения за Вашия успех

В нашите центрове за обучение ще Ви предадем от първа ръка теоретичните си познания и практическите си умения, необходими за оптималното използване на абразивите. Опитните ни техници ще Ви предоставят конкретни решения на конкретни проблеми, както и факти за аргументация, необходими при продажбите. Нашите практически обучения обхващат разнообразие от материали и употреба, както на ръчни, така и на стационарни машини.

Дати за обучения

Дата Тема Език Град (държава) Формат Свободни места
07-05-2024 Дата Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 20 Свободни места За записване
30-05-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
11-07-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
29-08-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
17-10-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
28-11-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
11-04-2024 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
07-03-2024 Дата Holzbearbeitung (inkl. Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 24 Свободни места За записване
18-06-2024 Дата Präsenz-Schulung Holzbearbeitung (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 9 Свободни места За записване
20-06-2024 Дата Präsenz-Schulung Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 7 Свободни места За записване
21-03-2024 Дата Präsenz-Schulung Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 4 Свободни места За записване