Знания и умения за Вашия успех

В нашите центрове за обучение ще Ви предадем от първа ръка теоретичните си познания и практическите си умения, необходими за оптималното използване на абразивите. Опитните ни техници ще Ви предоставят конкретни решения на конкретни проблеми, както и факти за аргументация, необходими при продажбите. Нашите практически обучения обхващат разнообразие от материали и употреба, както на ръчни, така и на стационарни машини.

Дати за обучения

Дата Тема Език Град (държава) Формат Свободни места
09-05-2023 Дата Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 25 Свободни места За записване
28-09-2023 Дата Baugewerbe (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 30 Свободни места За записване
19-09-2023 Дата Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 30 Свободни места За записване
30-03-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
11-05-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
21-11-2023 Дата Metallbearbeitung mit handgeführten Maschinen (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 30 Свободни места За записване
06-07-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
31-08-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
28-11-2023 Дата Holzbearbeitung (inklusive Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 30 Свободни места За записване
12-10-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
19-05-2023 Дата Metalworking training Тема английски Език Johannesburg (Южна Африка) Град (държава) Онлайн Формат 7 Свободни места За записване
30-11-2023 Дата Klingspor Training Тема английски Език Silverwater (Австралия) Град (държава) Присъствие Формат 8 Свободни места За записване
21-04-2023 Дата Wood Working Training Тема английски Език Johannesburg (Южна Африка) Град (държава) Онлайн Формат 8 Свободни места За записване
23-06-2023 Дата Solutions for the Construction Industry Тема английски Език Johannesburg (Южна Африка) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
23-03-2023 Дата Baugewerbe (inkl. Neuheiten) Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Онлайн Формат 10 Свободни места За записване
07-11- - 08-11-2023 Дата Präsenz Schulung Holzbearbeitung Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
14-06- - 15-06-2023 Дата Präsenz Schulung Holzbearbeitung Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
21-06- - 22-06-2023 Дата Präsenz Schulung Metallbearbeitung Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
20-09- - 21-09-2023 Дата Präsenz Schulung Metallbearbeitung Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
26-04- - 27-04-2023 Дата Präsenz Schulung Baugewerbe Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване
15-11- - 16-11-2023 Дата Präsenz Schulung Metallbearbeitung Тема немски Език Haiger (Германия) Град (държава) Присъствие Формат 10 Свободни места За записване