Указание за защита на личните данни

Кликнете тук, за да промените Вашите настройки за поверителност.

1. Обща информация

Тази декларация за поверителност на данните се прилага по отношение на уебсайта www.klingspor.bg.
Уебсайтът се хоства от Werkbank GmbH. Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на този хостер. Нашият хостер ще обработва Вашите данни само по начина, описан в тази политика за поверителност, и единствено въз основа на договора за обработка на данни между нас за тази цел и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни. Уеб сървърът и уеб съдържанието на Klingspor се управляват и поддържат в Германия от или от името на Klingspor AG.

Klingspor събира и използва лични данни единствено в съответствие със съответното законодателство за защита на личните данни. Личните данни, както са определени в чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД) е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, напр. име, адрес, имейл адреси и др.

В нашата Политика за поверителност използваме термини, които са използвани и дефинирани в ОРЗД. Например в контекста на законодателството за защита на личните данни терминът "обработка" означава: всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни, независимо дали с автоматични средства или не. Това по принцип включва всяка обработка на лични данни, като събиране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, предаване, разпространение, изтриване или унищожаване и т.н.

SSL / TLS криптиране
Този сайт използва SSL/TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра ви се променя от "http://" на "https://" и в адресната лента на браузъра ви се появява символ за заключване.
Когато е активирано SSL/TLS криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.


2. Контролер

Администраторът, както е определен в чл. 4 (7) от ОРЗД и другото национално законодателство за защита на личните данни на държавите - членки на Европейския съюз, и други разпоредби за защита на личните данни, е

Klingspor AG

Адрес:
Хютенщрасе 36
35708 Хайгер
Германия

Тел: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Факс: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
Имейл: info@klingspor.de

Ако имате въпроси, предложения или коментари по темата за защитата на данните и прилагането на вашите права, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл dpo@klingspor.de


3. Използване на данни

3.1 Общи положения
Можете да получите достъп до нашия уебсайт, без да се налага да разкривате активно каквато и да е информация за своята самоличност. Освен ако не е потиснат от Вас или от използвания от Вас софтуер, браузърът, инсталиран на Вашето устройство, обикновено предава само обща техническа информация на сървъра на нашия уебсайт, за да се осигури връзка с уебсайта (напр. тип и версия на браузъра, операционна система, име на хоста на устройството, езикова настройка, дата и час или продължителност на достъпа, достъпно съдържание, уебсайт, от който идва достъпът). Това включва и IP адреса на устройството, което използвате в момента, за да посетите уебсайта. Това се съхранява временно в регистрационен файл.
Данните се съхраняват на сървъра за максимум 80 дни с цел идентифициране и анализ на възможни модели на атаки и други незаконни намеси. Веднага щом тези данни вече не са необходими, те ще бъдат изтрити.
Вашият IP адрес се обработва автоматично по технически и административни причини, свързани с настройката и стабилността на връзката, за да се оптимизира уебсайтът и потребителското изживяване, да се гарантира сигурността и функционирането на нашия уебсайт и да може при необходимост да се проследят евентуални незаконни атаки срещу уебсайта.
Освен ако изрично не е посочено друго, правното основание за обработката на IP адреса и други технически данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от гореспоменатия интерес за сигурност и необходимостта от непрекъсната достъпност на нашия уебсайт. От обработката на IP адреса и другата информация в регистрационния файл не можем да правим преки заключения за вашата самоличност.
В случай че възнамеряваме да използваме тази информация по друг начин, съответните подробности можете да намерите по-долу в текста на настоящата Политика за поверителност. Като цяло обработваме Вашите лични данни на следното правно основание:

 • Ако получим вашето съгласие за обработване на лични данни, чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД служи като правно основание.
 • Когато обработката е необходима за изпълнението на договор между вас и нас или за предприемане на съответни преддоговорни стъпки, чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД служи като правно основание.
 • Ако обработката на лични данни е необходима за спазването на правно задължение, на което сме субект, като например законови задължения за съхранение и запазване, чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД служи като правно основание.
 • Ако обработването е необходимо, за да се защитят нашите легитимни интереси или легитимните интереси на трета страна, и ако вашите интереси, основни права и свободи нямат предимство пред тези интереси, обработването на личните данни е легитимно по силата на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.


3.2 Активно предоставяне на лични данни
Ако решите да се възползвате от определени услуги, да поръчате нашия бюлетин или да влезете в личен контакт с нас, например по електронна поща, или да използвате защитената с парола зона или нашия уеб магазин, ще трябва да поискаме от вас допълнителни лични данни, по-специално данни за контакт. Тези данни се събират за общите цели, посочени в раздел 3.1, и са необходими за предоставянето и изпълнението на заявените услуги или за проверка дали имате право да ги използвате.
Изцяло от вас зависи дали ще предоставите тези данни, или не. Въпреки това без тази информация Клингспор няма да може да ви предостави исканата услуга.

3.3 JavaScript и JAVA аплети
На нашия уебсайт може да се използват JavaScript, бисквитки или JAVA аплети. Използването на тези функционалности може да бъде изключено от Вас чрез промяна на програмните настройки на Вашия браузър.

3.4 Бисквитки
На нашия уебсайт използваме "бисквитки" и пиксели за проследяване.
Бисквитките са малки файлове, които се създават автоматично от Вашия браузър и се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон или друго подобно), когато посещавате нашия сайт. Бисквитките не причиняват никаква вреда на Вашето устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. Бисквитката съхранява информация, която е свързана с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че получаваме директна информация за вашата самоличност.
Бисквитките се използват за редица различни цели. Необходими са множество бисквитки, тъй като някои технически функции на уебсайта не биха работили без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видео).
Други "бисквитки" служат, за да направят нашия уебсайт по-удобен за ползване. Например, използваме "сесийни бисквитки", за да установим дали преди това сте посещавали отделни страници на нашия уебсайт. Въпреки това използваме "бисквитки" и за записване на статистически данни за използването на нашия уебсайт и с цел оптимизиране на нашата оферта. Тези "бисквитки" ни позволяват автоматично да установим, че вече сте ни посещавали, когато отново влезете в нашия сайт. В някои случаи бисквитките могат да бъдат съхранявани на Вашето устройство и от компании на трети страни, когато влизате в нашия сайт (бисквитки на трети страни) за горепосочените цели.

Данните, обработвани от "бисквитките", са необходими за горепосочените цели, за да защитим нашите законни интереси и тези на трети страни в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките. Въпреки това можете да конфигурирате браузъра си така, че на компютъра ви да не се съхраняват "бисквитки" или така, че винаги да се появява съобщение, преди да бъде записана нова "бисквитка". Пълното деактивиране на бисквитките може да означава, че няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Бисквитките се изтриват автоматично след определен период от време. Въпреки това можете да изтриете тези "бисквитки" преди този срок чрез настройките за сигурност на Вашия браузър.

Освен това използваме такива "бисквитки" и за измерване на интернет аудиторията, както и за рекламни и маркетингови цели; това става отчасти под формата на "бисквитки" на трети страни (вж. описанието за Google Analytics по-долу).
влезете в уебсайта, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за бисквитките. Използването на "бисквитки" и обработката на съответните данни се извършва единствено въз основа на Вашето активно съгласие и се основава на чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД и член 15 от германския Закон за телемедиите, които трябва да се тълкуват в съответствие с европейското право.

За подробности относно събирането и обработката на данни в контекста на разполагането и оптимизирането на реклами и анализа на интернет аудиторията, моля, вижте информацията по-долу относно използването на бисквитки и проследяващи пиксели за рекламни цели, по-специално описанието на услугите на Google.

3.5 Съгласуване на данни / оповестяване
Ние ще предадем вашите лични данни на трети страни само ако:

 • сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД;
 • това е необходимо за изпълнението на договор с вас в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД;
 • съществува правно задължение за разкриване на информация съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Разкритите данни могат да бъдат използвани от третата страна единствено за посочените цели. Разкриването на анонимизирани данни (данни, които не могат да бъдат отнесени към вас) на партньори и спонсори е възможно по всяко време без предварително уведомление.

3.6 Права на субектите на данни
Вие имате право:

 • в съответствие с чл. 7 (3) от ОРЗД, да оттеглите съгласието си от нас по всяко време. Това ще ни попречи в бъдеще да обработваме каквито и да било данни въз основа на това съгласие;
 • в съответствие с чл. 15 от ОРЗД, да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас. По-специално, можете да поискате информация за целите на обработката, категориите лични данни, категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити, предвидения период на съхранение, съществуването на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение срещу такава обработка, съществуването на право на подаване на жалба, произхода на вашите данни, когато тези данни не са събрани от нас, както и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, ако е приложимо, смислена информация за тези данни;
 • в съответствие с чл. 16 от ОРЗД, да поиска без ненужно забавяне коригирането на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас;
 • в съответствие с чл. 17 от ОРЗД, да поискате изтриване на вашите лични данни, съхранявани при нас, освен ако обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • в съответствие с чл. 18 от ОРЗД , да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, когато точността на личните данни се оспорва от Вас, когато обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването, когато ние повече не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или когато сте подали възражение срещу обработката съгласно чл. 21 от ОРЗД;
 • в съответствие с чл. 20 от ОРЗД, да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат прехвърлени на друг администратор и
 • в съответствие с чл. 77 от ОРЗД да подаде жалба до надзорен орган. Обикновено това е надзорният орган в държавата членка на обичайното ви местоживеене или работно място или надзорният орган в държавата членка на седалището на нашето дружество.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВОТО ВИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21 ОТ ОРЗД
Имате право по всяко време да възразите на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, свързани с вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД (обработване на данни в обществен интерес) или член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (обработване на данни въз основа на балансиране на интересите); това включва профилиране (както е определено в чл. 4, параграф 4 от ОРЗД) въз основа на тези разпоредби.
Ако подадете възражение, няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Ако възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг, ние незабавно ще прекратим обработката. В този случай не е необходимо да посочвате специална ситуация. Това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.
Ако желаете да упражните правото си на възражение, просто изпратете имейл до dpo@klingspor.de


Веднага след като целта на съхранението отпадне, ние ще изтрием или блокираме вашите лични данни. Данните обаче могат да бъдат съхранявани, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в разпоредби на ЕС, закони или други разпоредби, на които сме подчинени. Това може да се отнася например за данни, които трябва да се съхраняват по причини, свързани с търговското или данъчното законодателство, като например данни от фактури за абонаменти. Вашите данни ще бъдат блокирани или изтрити, когато изтече срокът за съхранение, предвиден в тези разпоредби, освен ако не е необходимо данните да се съхраняват за целите на сключването или изпълнението на договор.


4. Google

Използването на описаните по-долу услуги на Google и свързаното с тях използване на "бисквитки" става само с вашето съгласие, което изрично изискваме в началото на посещението ви на нашия уебсайт.

4.1 Google Анализ
На нашия уебсайт използваме Google Analytics във версиите Universal Analytics и Google Analytics 4; услуга за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (наричана по-долу "Google"). Google Analytics използва "бисквитки", т.е. текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. От наша гледна точка това са "бисквитки" на трети страни.

Генерираната от "бисквитката" информация за използването на нашия уебсайт (напр. IP адрес на компютъра, от който е осъществен достъпът, време на достъп, URL адрес на препращане и информация за използвания браузър и операционна система) обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

При използването на Google Analytics 4 използваме функциите ИД на потребителя и Сигнали на Google.

ID на потребителя: Идентификаторът на потребителя ни позволява да присвояваме уникален, постоянен идентификатор на една или повече сесии (и дейностите в рамките на тези сесии) и да анализираме поведението на потребителите на различни устройства.

Сигнали на Google: Чрез използването на Google Signals Google събира допълнителна информация, ако потребителят е активирал персонализирано рекламиране в своя профил в Google. Тези данни се оценяват вътрешно от Google и след това се предават на потребителите на тези услуги на Google в анонимна и обобщена форма като оценка. Това ни дава възможност да оптимизираме нашите услуги и продукти, както и нашите рекламни мерки.

В рамките на Google Signals Google извършва проследяване на различни устройства, ако показването на персонализирана реклама е активирано в профила на потребителя в Google. Това означава, че рекламите могат да бъдат предоставяни на тези потребители в кампании за ремаркетинг между устройствата като част от Google Signals.

Google обработва информацията от наше име, за да анализира използването на уебсайта, да изготвя доклади за дейностите на уебсайта и да ни предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, за целите на пазарните проучвания и за подходящия дизайн на тези уебстраници.

Имаме договор за обработка на данни с Google относно използването на Google Analytics. В този договор Google потвърждава, че обработва данните в съответствие с Общия регламент за защита на данните и гарантира защитата на правата на субекта на данните. Използваме само Google Analytics и Google Analytics 4 с активирана анонимизация на IP. Това означава, че в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителите се съкращава от Google. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Според информация от Google IP адресът не се обединява с други данни от Google.

Когато е необходимо, събраните данни се предават на трети страни, ако това се изисква по закон или ако трети страни обработват данните от името на Google.

Период на съхранение: Данните, изпратени от нас и свързани с "бисквитките", се изтриват автоматично след 2 месеца (Google Analytics 4) и 14 месеца (Universal Analytics). Това са най-кратките периоди на съхранение на данни, които могат да бъдат зададени. Изтриването на данни, чийто период на съхранение е изтекъл, се извършва автоматично веднъж месечно.

Можете да предотвратите използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на браузъра си. Моля, имайте предвид обаче, че ако направите това, може да не можете да се възползвате от пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите препращането на данните, генерирани от "бисквитките", свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес) към Google и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична под следния линк. Актуалната връзка към момента на последното актуализиране на тази Политика за поверителност е: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Като алтернатива на добавката за браузър, особено за браузъри на мобилни устройства, можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху тази връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която предотвратява бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Бисквитката за отказ е валидна само в този браузър и само за нашия уебсайт и се поставя на вашето устройство. Ако изтриете "бисквитките" в този браузър, ще трябва отново да зададете "бисквитката" за отказ. Допълнителна информация за поверителността на данните във връзка с Google Analytics можете да намерите в Помощ за Google Analytics. Можете да намерите информация за използването на данни от Google в неговата Политика за поверителност.

4.2 Проследяване на конверсиите в Google Ads / ремаркетинг При
наличие на Вашето лично съгласие използваме също така проследяване на конверсиите и ремаркетинг в Google Ads, за да измерваме и подобряваме успеха на нашите рекламни мерки на външни уебсайтове. Ползата за Вас като потребител е възможността за показване на реклами, които представляват по-голям интерес за Вас.

Тази реклама се предоставя от Google чрез "рекламни сървъри". Ако сте пренасочени към нашия уебсайт чрез реклама на Google, Google съхранява "бисквитка" на вашия клиент. Продължителността на тези бисквитки обикновено е 30 дни. Google обикновено съхранява уникалния идентификатор на бисквитката или настройките ви за отказ като стойности за анализ на тази бисквитка.
Тези бисквитки позволяват на Google да разпознае вашия интернет браузър. Самите ние не събираме и не обработваме никакви лични данни от Вас при горепосочените рекламни мерки. Google ни предоставя само статистически анализ. Въз основа на този анализ можем да определим кои от нашите рекламни мерки са особено ефективни. Ние не получаваме никакви допълнителни данни от използването на рекламните материали; по-специално не можем да идентифицираме потребителите въз основа на тази информация.
Въпреки това нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, събирани от Google чрез този инструмент, и информацията, която предоставяме тук, отразява нашето ниво на познание: Чрез интегрирането на проследяване на реализациите Google получава информация, че сте посетили съответната част от нашия уебсайт или сте кликнали върху някоя от нашите реклами. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да присвои посещението Ви към Вашия акаунт. Дори да не сте регистрирани в Google или да не сте влезли в системата, възможно е Google да открие, обработи и съхрани информация за Вас или за устройствата или софтуера, които използвате.

Функцията за ремаркетинг на Google ни позволява да Ви представяме реклами, основани на Вашите интереси, след като сте посетили нашия уебсайт на други уебстраници в рекламната мрежа на Google (напр. Google Search или YouTube). За тази цел се анализира взаимодействието ви с нашия уебсайт, например за да се установи кои оферти ви интересуват. Google съхранява номер като "бисквитка" в браузъра ви и използва този уникален номер, за да записва посещенията ви. Този номер се използва за уникално идентифициране на уеб браузъра на използваното устройство.

Можете да предотвратите тези процедури за проследяване по няколко различни начина: а) като коригирате съответно настройките на браузъра си, по-специално като потиснете "бисквитките" на трети страни; б) като инсталирате плъгина, предоставен от Google, като използвате следния линк: https://www.google.com/settings/ads/plugin; в) като деактивирате базираните на интереси реклами на компаниите, които са част от кампанията за саморегулиране About Ads, като използвате линка https://www.aboutads.info/choiceshttps://www.google.com/settings/ads/plugin.

Можете да намерите допълнителна информация за поверителността на данните в Google тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg и https://services.google.com/sitestats/bg.html. Като алтернатива можете да посетите уебсайта на Инициативата за мрежова реклама (NAI) на адрес https://www.networkadvertising.org.

Google спазва изискванията на Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3 Google Tag Manager
Този уебсайт използва Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение, което позволява да се управляват таговете на продаваните уебсайтове с помощта на интерфейс. Самият инструмент Tag Manager (който реализира таговете) е домейн без бисквитки и не регистрира лични данни. Инструментът предизвиква активирането на други тагове, които от своя страна могат да регистрират данни при определени обстоятелства. Google Tag Manager няма достъп до тази информация. Ако записването е било деактивирано на ниво домейн или бисквитки, тази настройка ще остане в сила за всички тагове за проследяване, реализирани с Google Tag Manager.

4.4 Google Maps
Като потребител на нашия уебсайт можете да покажете на картата сътрудничещи дистрибутори във вашия район. Използваме Google Maps за показване на картата и маршрутите. Google Maps е услуга на Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Подробности за обработката на лични данни чрез използването на Google Maps можете да намерите на следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

За да се покажат сътрудничещите дистрибутори във вашия район, първо трябва да посочите местоположение. В този случай обработката на данни се основава на съгласието, което давате при въвеждането на адреса. В този контекст вашият IP адрес не се съхранява от нас. За да научите повече за обработката на данни, извършвана извън нашата сфера на влияние от Google, кликнете върху следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg


5. YouTube

Ако видеоклиповете, хоствани в YouTube, могат да бъдат гледани на нашия уебсайт, ще бъдете информирани за това и за условията за ползване на YouTube, когато поставите курсора върху изображението за предварителен преглед на видеоклипа.
Моля, имайте предвид, че ние не знаем за съдържанието на данните, предавани при достъп до такъв видеоклип, нито за използването им от YouTube.

Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

6. Връзки към социалните мед

Ние използваме социални плъгини на нашия уебсайт съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, за да повишим популярността на нашата група от компании и нашите продукти. Основната рекламна цел се счита за легитимен интерес по смисъла на ОРЗД.
Плъгините не установяват директен контакт от вашия браузър със сървърите на доставчиците. С натискането на приставката потребителят се пренасочва към уебсайта на доставчика. Нямаме влияние върху обработката на лични данни на уебсайтове на трети страни.
На нашия уебсайт са налични следните приставки за социални медии:

Facebook и Instagram
Плъгините за социални медии Facebook и Instagram на Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия, Европа (наричани по-нататък "Meta") се използват, за да позволят по-персонализирано изживяване.

Facebook
За тази цел използваме бутон на Facebook. Можете да разпознаете бутона по познатата буква "f" на сив или син фон. Когато влизате в дадена страница на нашия уебсайт, той не се открива връзка със сървърите на Meta. Когато обаче натиснете бутона "f", вие се пренасочвате към страницата на Meta във Facebook.
Политика за поверителност: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram
Когато сте влезли в профила си в Instagram, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си в Instagram, като кликнете върху бутона Instagram. Това позволява на Meta да присвои посещението ви на нашия уебсайт към потребителския ви профил. Моля, имайте предвид, че ние, като доставчик на уебсайта, нямаме информация за съдържанието на предаваните данни или за тяхното използване от Meta.
Политика за поверителност: https://privacycenter.instagram.com/policy/

Linked In
Доставчик: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing
Доставчик: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Политика за поверителност: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

7. Oxomi

OXOMI е услуга на scireum GmbH, Eisenbahnstr. 24, 73630 Remshalden. Политиката за поверителност на scireum за OXOMI може да бъде намерена на адрес https://scireum.de/scireum/datenschutz/

Използваме OXOMI, за да интегрираме медийно съдържание (каталози, изображения на статии, видеоклипове, дълги текстове, документи и т.н.) в нашия уебсайт и да ви го представим. Поради това правното основание за обработката на данните е чл. 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. По технически причини IP адресът се записва от scireum GmbH, когато това съдържание се извиква. IP адресът се изтрива автоматично след 2 месеца и не се използва за търговски цели, различни от представянето на нашето уеб съдържание, нито се обработва по друг начин.